Vuosikokoukset siirretty ja päättäjäiset peruutettu

Hyvä KGCN:n jäsen!


Vallitsevan koronapandemian vuoksi yli 20 henkilön kokoontuminen ei ole viranomaissuositusten mukaista. Etäyhteydet ja/tai valtakirja eivät mahdollista syyskokouksen vaalin  järjestämistä turvallisesti ja tasapuolisesti kaikille jäsenillemme.

Tämän vuoksi johtokuntamme päätti kokouksessaan 19.10.2020 siirtää sekä huhtikuulta pitämättä jääneen kevätkokouksen että marraskuussa pidettäväksi sovitun syyskokouksen myöhempään ajankohtaan. Nykyinen johtokunta jatkaa tehtäviensä hoitamista, kunnes kokoukset pystytään pitämään ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali järjestämään normaalisti.


Päätös perustuu viranomaisten, THL:n ja V-S sairaanhoitopiirin antamiin kokoontumissuosituksiin, Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) suosituksiin, oikeusministeriön (OM) lausumaan yhdistysten sääntömääräisistä kokouksista, sekä eduskunnan 15.9.2020 säätämään yhdistysten vuosikokouksia koskevaan poikkeuslakiin covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.


Kattojärjestömme Suomen Golfliitto ei erikseen ota kantaa seurojen vuosikokouksiin, mutta toteaa, että viranomaispäätökset ohjaavat kaikkea toimintaa myös golftoimialalla.

Johtokuntamme toteaa, että normaalia kokoonkutsumista ei voida turvallisesti ja vastuullisesti toteuttaa ja jatkaa mm. oikeusministeriötä lainaten, että ”yhdistyksen johdon on arvioitava, onko kokousta parempi lykätä vai yrittää toteuttaa se poikkeusjärjestelyillä, kuten valtakirjoilla, etäyhteyksillä tai jakamalla osallistujat useisiin pienempiin tiloihin, jolloin pitää kuitenkin varmistaa, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti”.


Kokousten siirtämisiä ja päätösjuhlan peruuttamista koskeva johtokunnan kokouksen pöytäkirjaote on luettavissa tästä.


Yhdistyslain ja yhdistyksemme sääntöjen vaatimat vuoden 2020 vuosikokouksia koskevat asiakirjat ovat luettavissa seuraavista linkeistä:


Kevätkokous:

Syyskokous:


14.11.2020 pidettäväksi suunniteltu päätösjuhla on peruutettu. Juhlasta säästyneet varat tullaan käyttämään ensi vuonna seuran 15-vuotisjuhliin.


Kaikesta huolimatta toivotamme kaikille jäsenillemme turvallista syksyn aikaa.

  • KGCN Johtokunta