KAPTEENIN HAVAINTOJA JA AJATUKSIA AURINKOISESTI ALKANEESTA KAUDESTA

Golfia on sanottu maailman vaikeimmaksi mailapeliksi, jossa on suuri määrä sääntöjä, kehotuksia, käytösohjeita ja jopa kieltoja. Näistä asioista ei voi välttyä tässäkään kirjeessä. Ohjeiden tarkoituksena on kuitenkin saada kaikki pelaajat toimimaan kentällä golfin vuosisataisia perinteitä arvostaen sekä niiden tuntemuksella avustaa pelaajaa kierroksen aikana syntyvissä ongelmatilanteissa vertailukelpoisiin tuloksiin pääsemiseksi. Tavoitteena on nauttia hyvin hoidetusta ympäristöstä, liikunnasta ja pelikokemuksesta. Jotkut haluavat kilpailla ja taas toiset pelata vain omaksi iloksi hyvässä seurassa.
Tälle kaudelle olemme osittain luopuneet tiukasta ryhmän yhteenlasketusta tasoitusrajasta, jotta eritasoiset perheenjäsenet ja aloittelevat seurueet pääsisivät pelaamaan yhdessä. Yli neljän pelaajan ryhmiä ei kuitenkaan sallita. Lisäksi etuysille on asetettu kenttää lyhentäen oranssit tiiauspaikat, joita aloittelijat voivat halutessaan käyttää. Vaihtoehtoja kannattaa kysellä caddiemastereilta.

MYÖNTEISIÄ TILASTOTIETOJA
Viime kauden päättyessä meillä oli jäseniä 667. Sen jälkeen on tullut uusia jäseniä 103 ja puolestaan eronneita on 36, eli nettolisäys on 67. Jäsenmäärän kasvu on siis n. 10 %, mikä on varsin merkittävää, kun monilla seuroilla kehitys on varsin vaatimatonta tai jopa supistuvaa.
Pelattuja kierroksia pääkentällä on tähän mennessä 6617. Lukuun ei ole otettu mukaan kilpailukierroksia, eli kierrosmäärä yhteensä on yli tuhat kierrosta suurempi. Jäsenet ovat pelanneet 4433 kertaa eli 2/3 kaikista kierroksista. Suhde on pysynyt suunnilleen samana kuin aikaisempinakin kausina. Viime kauden vastaavana ajankohtana kierrosmäärä oli 4908, mikä selittyy huonoilla säillä. Nyt taas lämpö ja sateettomuus alkaa olla kentälle haitaksi ja tuottaa varmasti kentänhoitajille huolta ja murhetta – tekevät varmasti parhaansa.

Myönteisten asioiden ohella on aihetta kiinnittää jäsenten huomiota peliaikojen varaamiseen, joka meillä on ollut hyvinkin vapaata verrattuna moneen muuhun kenttään. Sen sijaan ei ole ollenkaan hyväksyttävää, että – samaan aikaan kun jotkut ovat olleet huolissaan vapaiden aikojen löytymisestä itselle sopivaan aikaan – on jätetty tulematta paikalle ja peruuttamatta 185 jäsenten lähtöaikavarausta. Tällä tavalla estetään jonkun toisen jäsenen tai vieraspelaajan pelinautinto. On hyvä muistaa, että peruutus pitää tehdä viimeistään kahta tuntia ennen lähtöaikaa.

HAVAINTOJA KENTÄLTÄ
Kierrokset ovat edenneet hyvinkin sujuvasti täydelläkin kentällä ja esim. kilpailuissa enimmäisajaksi asetettu 2 h 15 min / 9 väylää tuntuu toteutuvan aika mukavasti. Kierrosajan etenemistä on hyvä kuitenkin seurata kentän kelloista ja samalla muistaa, että puolivälissä pidetään 10 minuutin tauko.
Sujuvaan pelirytmiin voi jokainen vaikuttaa mm. sillä, että ykkösellä ja kympillä lyödään avaukset vasta, kun edellä menevä ryhmä on päässyt griinille. Näin ehkäistään ryhmien välistä haitariliikettä ja ruuhkautumista. On hyvä muistaa myös tarjota takana tuleville ohituslupaa, jos omalle ryhmälle alkaa jäädä eteen tyhjä väylä.
Bägikärryt on hyvä jättää griinille mentäessä valmiiksi seuraavan väylän suuntaan ja sieltä poistuttaessa käyttää taka- tai sivukautta reittiä, jolla ei olla takaa tulevien lähestymislyöntien esteenä.
Väylällä 7 ja 15 on soittokellot, joilla takana tuleville ilmoitetaan, että väylä on vapaa. Soittakaa kelloja kun-nolla, sillä yksi kilkautus varsinkaan tuulisella ilmalla ei tahdo kuulua.

Jatkuvaa huomiota pitää kiinnittää lyöntijälkien ja griinillä palloreikien paikkaukseen. Reiän paikkaus tehdään haarukalla reunoilta keskelle päin työntäen ei altapäin nostaen. Hiekkaesteen haravoinnin jälkeen haravat jätetään kokonaan hiekkaesteen sisälle – myös varsi. Esteeseen mentäessä ja poistuttaessa käytetään sen loivempaa puolta, ei griinin puoleista jyrkkää reunaa.

Sekään mikä ei ole enää kiellettyä, ei välttämättä ole suotavaa, eli kärryjen vieminen etuviheriölle varsinkaan griinin ja hiekkaesteen välistä. Alue on herkkää ja kuluu sekä kovettuu helposti, minkä jälkeen chippaaminen voi olla ongelmallista. Autoa ei tietenkään ole hyvä viedä ollenkaan griinin välittömään läheisyyteen. Niin ikään tiiboxiin ei viedä mailakärryä saatikka ajeta autoa.

ETIKETISTÄ JA SÄÄNNÖISTÄ
Etiketin tavoitteet ovat turvallisuus, kentästä huolehtiminen, reiluus ja huomaavaisuus sekä joutuisa pe-laaminen.
Kentällä ei juosta eikä huudella paitsi vaaratilanteessa kovalla äänellä, mieluiten koko flightin toimesta, FORE! Muuten kunnioitetaan kanssapelaajan valmistautumista lyöntiinsä täydellisellä hiljaisuudella.
Tuloskortin takana on paikallissäännöt, joihin aina kertauksen vuoksi on hyvä tutustua ennen kierroksen alkua. Näistä poiketen väylän 2 griinin takana oleva vesialue on muutettu vesiesteestä (keltainen) sivuvesiesteeksi (punainen) ja droppausalue griinin vasemmalta puolelta on poistettu.

Pääsääntö sivuvesiesteestä vapautumiseen on pallon pudottaminen veteen menon kohdassa punaisesta rajasta kahden mailan mitan sisälle, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.
Sen sijaan vesiesteestä eli keltaisella merkitystä vapaudutaan pudottamalla pallo veteen menokohdasta lipun suunnassa linjalle taaksepäin pelaajan valitsemalle etäisyydelle. Tästä seuraa, että keltainen vesieste on aina lyötävä veden yli.
On huomattava, että pallon saa lyödä myös vesiesteiden sisäpuolelta, mutta silloin ei mailalla saa koskea maahan eikä veteen ennen lyöntiä.

Kenttämme alueella, siis myös väylien ulkopuolella, olevat katajat ovat rauhoitettuja ja niistä saa vapautua rangaistuksetta. Lähin vapauttava paikka, ei lähemmäksi lippua, haetaan seuraavasti: jatkolyöntiin tarkoitetulla mailan harjoituslyönneillä haetaan häiriötön etäisyys katajasta ja pallo pudotetaan yhden mailan mittaisen etäisyyden sisälle tästä paikasta (mittamaila saa olla driveri).

Samoin kentällämme on runsaasti mahdollisuuksia pallon joutumiselle pelaamattomaan paikkaan. Pelaaja saa itse julistaa pallon pelaamattomaksi ja hänellä on kolme vaihtoehtoa jatkaa yhdellä lisälyönnillä: 1) pudotus kahden mailanmitan säteellä pelaamattomasta paikasta, 2) pudotus lipun ja pallon linjassa taaksepäin halutulle etäisyydelle tai 3) pudotus alkuperäisen lyönnin paikalle. On hyvä huomata, että jos pallo pudotettaessa menee uudelleen pelaamattomaksi, tulee uudesta pudotuksesta taas lisälyönti. Bunkerista pelaamattoman pallon saa pois yhdellä lisälyönnillä vain, jos bunkkeri on veden vallassa.

Kadonneen pallon etsintään ryhmä saa käyttää enintään 5 min. Jos takana tuleva ryhmä on jo kovin lähellä, on kohteliasta antaa heille ohituslupa jo pallon etsintään lähdettäessä.

Yleisesti ottaen golfiin sopimattomia ovat voimakkaat tunteenpurkaukset tai kiroilu ja mailojen heittely. Toisaalta etikettiin mahtunee ns. ”pikarangejuoma” ennen peliä, tiikaljoilla sakottaminen, birkkupaukku, tauko-olut ja 19. reiän jälkipeli peliryhmän kesken seurustelujuomineen. Sen sijaan juopuneena pelaamista ei pidetä hyväksyttävänä ja golfauton käyttö on suorastaan kielletty enemmän maistissa kuin tieliikennelaki sallii.

PELAAJA ENSIN
Resort ja seuramme on ottanut yhdessä käyttöön tästä kaudesta eteenpäin Golfliiton suositteleman ja toimittaman Pelaaja Ensin – ohjelman. Se on pohjoismaisella kehitystyöllä rakennettu ohjelma, jolla pelaajakyselyillä selvitetään hyvinkin laajasti kokemuksia kentän ja klubin toiminnoista. Ohjelmaa käyttää suurin osan Suomen kentistä ja seuroista, jolloin saadaan hyviä vertailutietoja omasta ja muiden kenttien tilanteista omankin toiminnan ohjaukseen.
Resort saa välittömästi vieraspelaajien näkemykset tietoonsa käynnin jälkeen ja seuran jäseniltä kysely tehdään kolmasti kauden aikana, mutta aloitettaessa vasta heinäkuulta ja toinen loppukaudesta. Kun kysely toteutetaan, ottakaamme siihen runsaslukuisesti osaa, koska näin voimme viestittää kouriintuntuvasti kokemuksemme toimintaa kehittäville tahoille.
Resort on jo saanut 1.5.2018 käyttöön otetun ohjelman tuloksia vieraspelaajilta ja palautteet ovat olleet kiittäviä. Vertailussa kymmeneen meille tuntemattomaan golfyhteisöön olemme sijalla kaksi hyvin pienellä erolla kärkeen. Tästä on hyvä yhdessä jatkaa.
Osallistuin Lounais-Suomen kapteenien tapaamiseen 11.6.2018 ja siellä nousi sekä muiden seurojen että liiton taholta esille painopistealueiksi aloittelevien pelaajien saaminen innokkaasti nauttimaan pelaamisesta. Nuorten houkutteleminen mukaan samoin kuin suurenevan varttuneemman joukon innostaminen ja aloituskynnyksen alentaminen ovat keskeisiä asioita. Golfin ilosanoman viestittäminen erityisesti tahoille, jotka eivät vielä ole peliin vihkiytyneitä, on hyvinkin suotavaa.
Olkaamme aloitteellisia näissä asioissa.

Suotuisaa keskikesän kautta toivottaen

Juhannuksen kynnyksellä

Jussi Suontila