TIEDOTE JÄSENILLE 28.12.2016

Kultaranta Golf Oy Naantali ja Kultaranta Resort Oy vievät tervehdyttämisen loppuun hakeutumalla yrityssaneeraukseen – järjestelyillä ei vaikutuksia päivittäiseen toimintaan tai palveluihin

Kultaranta Golf Oy Naantali ja Kultaranta Resort Oy ovat hakeutuneet yrityssaneeraukseen 28.12.2016. Tällä toimenpiteellä pyritään vakauttamaan molempien yhtiöiden taloudellinen tilanne.

Kultaranta Golf Oy Naantalin osalta suurimpina haasteina ovat olleet kaavoituksen pitkittyminen sekä yleinen kiinteistömarkkinoiden taantuma. Vaikka Kultaranta Resort Oy:n tuloskehitys on ollut suunnitelmien mukainen, yhtiö ei ole pystynyt suoriutumaan aiemmin tappiollisesta toiminnasta syntyneistä veloista. Erityisesti vuoden 2016 liiketoiminnan tulos on sellainen, että mikäli yrityssaneeraus hyväksytään, uskomme että liiketoimintaa on mahdollista pyörittää riittävän kannattavasti tulevaisuudessa.

Toimenpiteillä ei arvioida olevan suoranaisia vaikutuksia päivittäiseen toimintaan tai palveluihin.

Pelioikeuksien sekä yhteistyökumppanuuksien osalta toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoidetaan sopimuksien mukaisesti.